Canalys Channels Forum 2017

 
18/29
Entspannt nach dem Gala-Dinner: Christian Kettler (ITservice24), Erich Striedacher (ACP), Alexander Mayer-Benz (CHG) sowie Kristian Behrens (Tech Data).